VAŠICH 25 188 FANOUŠKŮ

ČEKÁ NA NAŠE PŘÍMÉ OSLOVENÍ

 

STRUČNÝ POSTUP NAŠÍ PRÁCE:

1. Sestavíme vám externí komunitní tým čtyř profesionálů.

2. Navážeme na práci vašeho marketingového týmu, který dosud vygeneroval 25 188 studených kontaktů

ve formě fanoušků na vaší fanpage.

3. Každého jednotlivého fanouška napřímo oslovíme přes Messenger.

4. Ověříme vám, zda se jedná o stávajícího klienta, o člověka zajímajícího se o vaše služby nebo zda je to jen „náhodný lajker“.

5. Fanoušky pozveme do uzavřené facebookové skupiny, ze které vám vybudujeme vaší CrossCafe komunitu s předem vydefinovaným účelem.

SLOŽENÍ KOMUNITNÍHO TÝMU

2x OCN

Online Community Networkeři zastupují zájmy členů virtuální komunity našich klientů. Jejich hlavní úlohou je slušné oslovování fanoušků na facebooku skrze personal messaging (soukromé zprávy) tak, aby přijali pozvání do uzavřené skupiny, ze které budujeme online komunitu. Networkeři rovněž rozvíjí přátelské vztahy uvnitř komunity skrze diskuse a komentáře pod příspěvky a získávají zpětnou vazbu na produkt či službu.

1x OCM

Online Community Manager je neutrální osobou v týmu. Jeho hlavní úlohou je schvalovat nové členy a v uvítacím vláknu je začleňovat do kolektivu. Má na starost zápis veškerých vstupních dat před přijetím členů do skupiny. Pozoruje dění a procesy ve skupině, prohlubuje vazby s klíčovými osobami skupiny skrze soukromé zprávy. Napomáhá růstu kolektivní důvěry, pečuje o celkovou kulturu komunity a dohlíží na práci Online Community Networkerů.

1x OCS

Online Community Strategist naslouchá firemním požadavkům našich klientů. Jeho hlavní rolí je dohlížet na plnění předem dohodnutých ukazatelů výkonnosti a celý komunitní tým. Dává dohromady měsíční report za uplynulý měsíc a sestavuje strategický plán pro ten následující. Přichází s nápady na vylepšení spolupráce a požadavky komunity.

Obchodní zástupce: Jakub Pacanda (jakub@pacanda.cz)

Nabídka vytvořena: 17. června 2018

Platnost nabídky: 17. července 2018

© 2018 | Wuwej Community s.r.o.

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh