Stavba digitální komunity

Digitální komunita je bezpečným místem, kde se vaši klienti

a podporovatelé mohou stát něčím více, než jen pouhými odběrateli. V digitální komunitě se klienti stávají vašimi přáteli, až rodinou.

Díky tomu od nich začnete získávat mnohem více, než jen jejich peníze. Budete zde získávat jejich spolu-účast na činnostech, které konáte zatím pouze s interními zaměstnanci ve své firmě. Lidé v digitální komunitě vám mohou začít pomáhat s propagací, prodejem, klientským servisem, náborem, inovacemi, testováním a s mnoha dalšími úkony, za které dnes platíte. Na oplátku jim můžete poskytovat pocit, že jsou s vámi na jedné lodi, že jsou součástí něčeho velkého, a že vám na nich skutečně záleží.

Wuwej Community s.r.o.

IČ 06754104, Heřmanova 597/61,

Holešovice, 170 00 Praha 7

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze,

oddíl C, vložka 288316

© 2020 | Wuwej Community s.r.o.