STAVÍME EXTERNÍ KOMUNITNÍ TÝMY

ČTYŘ PROFESIONÁLŮ

ZA CENU JEDNOHO MANAŽERA

2x OCN

Online Community Networkeři zastupují zájmy členů virtuální komunity našich klientů. Jejich hlavní úlohou je slušné oslovování fanoušků na facebooku skrze personal messaging (soukromé zprávy) tak, aby přijali pozvání do uzavřené skupiny, ze které budujeme online komunitu. Networkeři rovněž rozvíjí přátelské vztahy uvnitř komunity skrze diskuse a komentáře pod příspěvky a získávají zpětnou vazbu na produkt či službu.

 

1x OCM

Online Community Manager je neutrální osobou v týmu. Jeho hlavní úlohou je schvalovat nové členy a v uvítacím vláknu je začleňovat do kolektivu. Má na starost zápis veškerých vstupních dat před přijetím členů do skupiny. Pozoruje dění a procesy ve skupině, prohlubuje vazby s klíčovými osobami skupiny skrze soukromé zprávy. Napomáhá růstu kolektivní důvěry, pečuje o celkovou kulturu komunity a dohlíží na práci Online Community Networkerů.

1x OCS

Online Community Strategist naslouchá firemním požadavkům našich klientů. Jeho hlavní rolí je dohlížet na plnění předem dohodnutých ukazatelů výkonnosti a celý komunitní tým. Dává dohromady měsíční report za uplynulý měsíc a sestavuje strategický plán pro ten následující. Přichází s nápady na vylepšení spolupráce a požadavky komunity.

© 2018 | Wuwej Community s.r.o.

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh